lördag 16 juni 2007

Tjukttje

Dulutj ájgen lij dal nåvte att tjukttje lij sievalådde. Men så de gávnaj gåhppelav, ja nåv de gåhppel behtij stuora vumij sisa. De sáŋard dajt villda sievajt, stuorra sievajt, ja de duole juojgat ja hållá: "Girjjelim hälbme behtij stuorra vumij sisa daj stuorra sievaj nalde." Sån lij máj jávrrelådde álgos, men de verttij dal vumij sin'ne årrot. Ja de le nåvte mannam, att tjukttje l dálle vuobmelådde, gu gåhppel behtij vumij sisa.
Nils Ranberg
tjukttje ktj tjädertupp sievalådde dd sjöfågel gåhppel tjäderhöna bähttet ht lura (behtij hon lurade) vuobme m skog (vumij sisa in i skogar(na), vumij sin'ne inne i skogar(na)) sáŋardit sakna juojgadit jojka girjjelim spräcklig hälbme lm kjol jávrrelådde sjöfågel verttit vara tvungen vuobmelådde skogsfågel

1 kommentar:

taffwe@yahoo.se sa...

Man hávsske árjepluovvesámijn! Mån lav sámev låhkåmin Upsálan. Jur dála lav D-uppsatsav tjállemin (juska nievret manná; lev nåv lájkke).