lördag 29 november 2008

Omljudstabell

I slutet av 1990-talet då jag läste Lulesamiska A på distans i Jokkmokk inleddes första momentet av Olavi Korhonen, som föreläste om samiska dialekter. Han hade skrivit ett häfte med språkprover där en omljudstabell för arjeplogssamiska fanns. Jag har sedan kompletterat den ytterligare. Så här ser den ut idag:

Vokalen i första stavelsen beror på vokalen i andra stavelsen. Om andra stavelsen innehåller u/uj eller i/ij kommer det oftast att innebära en förändring i första stavelsen, t ex båhtet 'komma' blir buhtiv 'jag kom'. Omljudstabellen gäller alla ord oavsett om de är verb, nomen eller annat:

nom.sg. rássjo 'regn' > rässjuj ill.sg. 'till regnet'

nom.sg. guolle 'fisk' > gulijt ack.pl. 'fiskarna'

mannat 'fara' > minniv 1p.sg.pret. 'jag for'

gähttot 'berätta' > giehtov 1p.sg.pres. 'jag berättar'

nom. sg. dllje 'skinn' > dualljáj ill.sg. 'till skinnet', duoljev ack.sg. 'skinnet', duljijt ack.pl. 'skinnen'

Av tabellen kan man också utläsa att diftongerna och ua hör till grad III. När de övergår till grad II ochI ändras de till uo. Samma system gäller ä (grad III), som ändras till ie (grad II och I).

1 kommentar:

Anonym sa...

Man buorre!
De dal ihkap buorebut dádjadav majt munji tjálá jali sms:i. Vuostak ittjiv åbbå dádjada gå tjálli "buhtin"...
Varrudagá Máhtus