söndag 28 januari 2007

1. Subtsas bas’se máno birra

Guoktte gåde lijjin dålen såmes sajen, de lij vuoras ålmáj aktan gåden ja gålbmå máná lijjin suvne ráddnan. De lij áj mubben gåden vuoras kujdna ja danne lijjin áj máná gráddnan. De duon vuoras ålbmá máná tjátjástilli tjuvdijt bajás männuj ja didnadi: ”Duole mánno, mánno, mánno!” ja ij vuoras ålmáj biehto dajt mánájt, atji sjávot årrot. Valla duot vuoras kujdna ij dat bája ietjas mánájt navte didnadit. De gu gasskaijja sjaddá, vuojdná kujdna ahte de mánno gádoj bájttemist ja de vuolggá ulgus. De vuojdná ahte de buollemin le duot mubbe gåhte ja mánno jis tjåhkkåhime muorragierragin. De vádtsá duot vuoras gum'mo dan mubbe gåhtáj ja gu duhku båhtá de le mánno njuovvamin náhkev dat ålbmást. De gu gum'mo båhtá de gahtjá mánno: ”Majdes dån sidá?”. De gum'mo jahttá: ”Dålåtjav lev mån vädtjamin”. De viddij mánno aktav biehkev duot ålbmás ja nufolav, ja de vulgij gum'mo. De dalle mánno bisij dav vuoras bådnjegutjav ja dujt mánájt jis áj bisij. Ja de dalle dat mánno, mij le tjaktjan, gåhtjoduvvá bas’se mánnon. Ja gu lij bassám dav bådnjegutjav ja dajt didnadijijt de sån vist gur’rij bajás albmáj. Ja dässti gåhtjoduvvá dat mánno, mij le tjaktjan, bas’se mánnon ja dässti de stállo hållá, ahte de gaskiján muora sviŋgodi dasste, ahte mánno lij gaskiján tjåhkkåham muorragierragin. Ajve låssåt si lij gätj mánno, de virttij muorra sviŋŋgájdallat. guoktte kt två gåhte d kåta lijjin 3p.pl.impf av hjälpverbet (lijjin de var) dålen förr såmes en (viss) sajje j plats de då, så lij 3p.sg.impf av hjälpverbet vuoras adj gammal ålmáj ålbmá- man aktta kt en, ett ja och gålbmå lm tre mánná n barn suvne hos honom ráddna dn kamrat áj också mubbe en annan kujdna jn kvinna danne där tjátjástallat l peka med fingret (tjátjástilli de pekade, tjáhtjet tj peka med fingret) tjuvdde vd finger bajás upp mánno n måne (männuj till månen) didnadit skrika, ropa duole där ij 3p.sg.pres. han, hon ... inte biehttot ht förmana, avråda (ij biehto han/hon avråder inte) atji 3p.pl.pres. de ska, måste sjávot adv. tyst årrot r vara valla men duot den där bádjat j tillåta ietjas (hans/hennes) egen, eget, egna navtegu när, då gasskaijja j midnatt sjaddat bli vuojdnet jn se ahte att gáhtot d försvinna bájttet jt skina (mánno gádoj bájttemist månen slutade skina) vuolgget lg fara (gum'mo vulgij gumman for) ulgus adv. ut buollet l brinna (gåhte le buollemin kåtan håller på att brinna) jis däremot tjåhkkåhit sitta muorragiera -gierrag- trädtopp vádtsetgum'mo mm gumma duhku dit båhtet d komma njuovvat v flå (mánno le njuovvamin månen håller på att flå) náhkke hk skinn gahtjat tj fråga (verb) majdes vad (frågeord) dån du sihtat d vilja (verb) jahttet ht säga dålåtj lite eld (diminutiv av dållå l eld) lev 1p.sg.pres. jag är mån jag vädtjat hämta (mån lev vädtjamin jag håller på att hämta) vaddet ge (mánno viddij månen gav) biehkke hk bit nufol vedträ (som glöder i en ände) dalle basset s steka (mánno bisij månen stekte) bådnjegutj gubbe mij vad, det som tjakttja ktj höst gåhtjoduvvat v kallas bas’se stekande didnadiejje de som ropar/skriker sån han/hon vist åter, igen gur’rit klättra albme lm himmel dässti stállo l stalo hållåt l säga (stállo hållá stalo säger) muorra r träd sviŋgodit röra sig (om träd) (av sviŋŋgat ŋg röra sig (om träd) dasste ajve låssåt adv. tungt si gätj nämligen verttit vara tvungen sviŋŋgájdallat l röra sig (om träd)

1 kommentar:

zyy1265 sa...

hello! A Good News,google introduce a very user-friendly browser,Free download Quickly,Please visit my blog thank you