tisdag 16 januari 2007

411. Stálo ja juptsa birra

De lij aktta sáme påjttjå stálo ludne. Ja de stállo suv usjudij gåddet. Ja så påjttjå dagaj stuorra jupptsagruvtov ja så málestij dievvasav. Ja de gåhtjoj stálov: De itjin gahpa gadtsat! De lij påjttjå vuossav lägim ietjas tjåjve åvddålij. Ja de såj älgijgan gahpa gadtsat. Ja så påjttjå gåjvoj juptsav dan ietjas vuossa sisa. Stállo de gattsaj, dajgu suv tjåjvve luottanij. Iv dest mån mujte enabav. Bar mujtáv, gu stállo vanjgaj gärrisa maŋen, ittjij tjuollat äksjujn. Dav áksjov sáme guhttju stálo áksjon, majne guhppi gárev. De iv dest enabav mujte.

jupptsa pts välling usjudit fundera málestit koka (mat/kaffe) itjin (vi två) ska vuos'sa ss säck tjåjvve jv mage åvddålij framför gåjvvot jv gräva luottanit spricka, gå sönder dest längre, mer mujttet jt minnas vanjggat njg springa áksjo yxa gåhttjot htj kalla

Inga kommentarer: