söndag 28 januari 2007

4. Gumpi sjivnnjedibme

Da dulutja áj subtsastillin, ahte bahágis galgaj gumpiv sjivnnjedit. Sjivnnjedij galle sån gumpiv, valla idtjij máhte heggav vaddet. Ij lam sån åbånis siejbev lägim gummpij dan dihta, atjáj gilos årrot ja ahte e galggam akttak jåksåt suv. Valla gu dalle ij máhte heggav vaddet, råhká bahágis, atja ietj Jubmel vaddet heggav gumppij. De viddij dalle Jubmel heggav gummpij ja de galgaj aj sån dal válldám biehtsegierragav giehtaj ja bálkestij dav gumpi maŋŋáj, gå gummpi lij guohtsalimen, ja de sjaddaj dat guhkes ja lussis säjbbe. dulut gammal (person) subtsastallat l berätta bahágis den onde galggat lg ska gummpi mp varg sjivnnjedit (religiös) skapelse galle nog sån han/hon valla men idtjij 3p.sg.impf. av negeringsverbet máhttet ht kunna hegga liv vaddet ge ij 3p.sg.pres. av negeringsverbet lam åbånis säjbbe jb svans lägit laga dan dihta för den skull, därför atjaj gilos årrot r vara ja och e 3p.pl.pres. av negeringsverbet akttak någon, ingen (ij akttak ingen) jåksåt valla men gu när, då dalle råhkåt g be en bön ietj själv Jubmel Gud dal nu válldet ld ta biehtsegiera -gierrag- talltopp giehta d hand balkestit kasta maŋŋáj efter guohtsalit springa (om fyrfota djur) sjaddat bli, växa guhkes attr lång lussis attr tung

Inga kommentarer: