söndag 28 januari 2007

102. Maste biedniga ja silba gävdnuji ednama sinne?

Dulutj ájgen gåsse sáme billin tjuđijst de sija gájka silbbabiednigav jávástillin ednama sisa, ja idtjin gåssek åseste silbbabiednigijn, ájnat bära gåhpparbiednigij ja báhpperbiednigij. Jus nágan åsestij silbbabiednigij, de hulli ahte sån le nåv hedju ahte ij dist ane gåhpparbiednigijt. Ja nav gierrása lijjin da dulutj almatja silbbabiednigijda ahte sija vurkkijin dajt dalának ja e räske dajt åsestit, jus ij stuorra nieđđa rivvi. Da vuoras sáme hullin máj áhkájda, gåså lijjin vurkkim biednigijt, vaj gilggi gávdnat jus ietja jäbmi. Valla jus älle buorak áhká, de e ådtjo gåssek diehtet gåså le vurkkim biednigijt ja jus de ietja jäbmi de mistan nåvte dajt biednik. Ja de dasste le ahte biedniga ja silba gävdnuji ednama sinne. Hulli ahte gilggi vuojdnet dållå buollá gunik lávvadin dan sajen, gånne da vuorkkaåme le. Valla de galggá juo silbba jalgaham åbå májav ednama sinne, åvdås gu dat bulligåhtá. dulutj gammal ájgge jg tid gåsse när, då sábme m same ballat l vara rädd (sáme billin samerna var rädda) tjuđijst de så, då sija de gájkka jk allt, alla silbbabiednik -biednig- silverpengar jávástillin ednam jord, mark sisa in i ja och idtjin 3p.pl.impf. av negeringsverbet (sija idtjin... de ... inte) gåssek någonsin, aldrig (med negeringsverbet) åsestit handla ájnat bära bara gåhpparbiednik -biednig- kopparpengar báhpperbiednik -biednig- papperspengar jus om, ifall nágan någon de så, då hållåt l säga ahte att sån han/hon le 3p.sg.pres. av hjälpverbet (sån le... han/hon är...) nåv hedju fattig, fattiga ij 3p.sg.pres. av negeringsverbet (ij dist ane... han/hon har/äger inte längre) gieres gierrás- kär lijjin 3p.pl.impf. av hjälpverbet (almatja lijjin... människorna var...) sija de vurkkit gömma undan dalának genast räske stuorra attr. stor nieđđa đ nöd rivvi vuoras gammal, gamla máj áhkká hk hustru gåså vart vaj så att, för att galggat lg skall (verb) gávdnat vn hitta, finna ietja själv, själva jábmet m dö (sija jäbmi de dör) älle (e+le) buorak bra, god e 3p.pl.pres. av negeringsverbet (áhká e ådtjo diehtet fruarna får inte veta) ådtjot gåssek någonsin, aldrig (med negeringsverbet) diehtet d veta mistan nåvte dasste silbba lb silver gävdnut finnas sinne i vuojdnet jn se, titta dållå l eld buollet l brinna gunik som, såsom lávvadin sadje j plats, ställe gånne var, där vuorkkaåme valla men juo redan jalgaham åbå májav åvdås innan gu när, då bulligåhtet d börja brinna

1 kommentar:

benlovel sa...

hello! A Good News,google introduce a very user-friendly browser,Free download Quickly,Please visit my blog thank you